a person who climbs

listen to the pronunciation of a person who climbs
الإنجليزية - التركية

تعريف a person who climbs في الإنجليزية التركية القاموس.

climber
yükselmek isteyen kişi
climber
tırmanıcı bitki
climber
tırmanıcı sarmaşık
climber
dağcı

Dağcılar şafaktan önce uyandı. - The climbers awoke before daybreak.

Çığ dağcılar için bir tehlikedir. - Avalanches are a danger to climbers.

climber
tırmanıcı

Sincaplar çok iyi tırmanıcıdır. - Squirrels are very good climbers.

Tom bir dağ tırmanıcısı. - Tom is a mountain climber.

climber
toplumda yükselmek isteyen kişi
climber
{i} tırmaşık kuş
climber
tırmanan sarmaşık
climber
toplum hayatında yükselmek isteyen kimse
climber
{i} sarmaşık
climber
{i} (Botanik) tırmanıcı sarmaşık
climber
yükselen/tırmanıcı
climber
{i} k.dili. toplumda yükselmek isteyen kimse
climber
{i} toplumda hep gözü yükseklerde olan kimse
الإنجليزية - الإنجليزية
climber
a person who climbs

  الواصلة

  a per·son who climbs

  التركية النطق

  ı pırsın hu klaymz

  النطق

  /ə ˈpərsən ˈho͞o ˈklīmz/ /ə ˈpɜrsən ˈhuː ˈklaɪmz/

  كلمة اليوم

  disinter
المفضلات