a person suffering from neurosis

listen to the pronunciation of a person suffering from neurosis
الإنجليزية - التركية

تعريف a person suffering from neurosis في الإنجليزية التركية القاموس.

neurotic
{i} evhamlı
neurotic
(Tıp) sinirlere tesir eden ilaç
neurotic
nevrozla ilgili
neurotic
(Tıp) sinir hastalığı olan kimse
neurotic
dili evhamlı
neurotic
nörotik
neurotic
{i} sinir hastası
neurotic
{i} sinirsel
neurotic
(Tıp) Sinire ait
neurotic
{i} nevrozlu
neurotic
{i} nevrotik kimse, sinir hastası
neurotic
nevrozlu kimse
neurotic
fazla duygulu kimse
neurotic
nevrotik

Nevrotik olduğumu düşünmüyorum. - I don't think I'm neurotic.

neurotic
sinir hastalığı olan
الإنجليزية - الإنجليزية
neurotic
a person suffering from neurosis

  الواصلة

  a per·son suf·fer·ing from neu·ro·sis

  التركية النطق

  ı pırsın sʌfrîng fırm nûrōsıs

  النطق

  /ə ˈpərsən ˈsəfrəɴɢ fərm no͝oˈrōsəs/ /ə ˈpɜrsən ˈsʌfrɪŋ fɜrm nʊˈroʊsəs/

  كلمة اليوم

  incredulous
المفضلات