a person or object that is not normal

listen to the pronunciation of a person or object that is not normal
الإنجليزية - التركية

تعريف a person or object that is not normal في الإنجليزية التركية القاموس.

abnormal
{s} anormal

Bu ılık hava şubat için anormaldir. - This warm weather is abnormal for February.

40'lı yaslarda çocuk sahibi olmanın anormal bir tarafı yok. - There is nothing abnormal in having a child around forty.

abnormal
aşırı

Onun burnu aşırı derecede büyük. - Her nose is abnormally large.

abnormal
acayip
abnormal
sapkın
abnormal
düzgüsüz
abnormal
fahiş
abnormal
ölçüsüz
abnormal
normalden sapan
abnormal
uygun olmayan
abnormal
sapan
abnormal
düzensizlik
abnormal
gayrinormal
abnormal
(Tıp) Gayritabiî
abnormal
olağanüstü
abnormal
(Tıp) Kural dışı, kural dışında kalan, düzgüsüz
abnormal
(Tekstil) anormal ( olağanüstü )
abnormal
(Tıp) Kusurlu teşekkül, sakatlık, malformasyon
abnormal
{s} olağandışı
الإنجليزية - الإنجليزية
abnormal
a person or object that is not normal

  الواصلة

  a per·son or ob·ject that I·s not nor·mal

  التركية النطق

  ı pırsın ır ıbcekt dhıt îz nät nôrmıl

  النطق

  /ə ˈpərsən ər əbˈʤekt ᴛʜət əz ˈnät ˈnôrməl/ /ə ˈpɜrsən ɜr əbˈʤɛkt ðət ɪz ˈnɑːt ˈnɔːrməl/

  كلمة اليوم

  anchorite
المفضلات