a person given to gossiping and divulging personal information about others

listen to the pronunciation of a person given to gossiping and divulging personal information about others
الإنجليزية - التركية

تعريف a person given to gossiping and divulging personal information about others في الإنجليزية التركية القاموس.

gossip
{i} dedikodu

Kötü niyetli dedikodular orman yangını gibi yayılır.Sanırım kötü haber tez yayılır demelerinin nedeni budur. - Malicious gossip spreads like wildfire. I guess that's why they say bad news travels fast.

Tom dedikodu yapan insan türü değildir. - Tom isn't the type of person who gossips.

gossip
{i} dedikoducu kimse
gossip
laf yetiştirmek
gossip
kaynatmak
gossip
gıybet
gossip
dedikoducu

Sen böyle bir dedikoducusun. - You're such a gossip.

Dünya dedikoducular ve yalancılarla dolu. - The world is full of gossipers and liars.

gossip
çene çalma
gossip
dedikodu yap

Her zaman dedikodu yapar. - He's always gossiping.

Dedikodu yapan biri değilim. - I'm not one to gossip.

gossip
{f} dedikodu yapmak

İnsanlar dedikodu yapmaktan hoşlanır. - People like gossiping.

gossip
dedikodu etmek
gossip
dedikoducu/dedikodu
gossip
{i} hoşbeş
gossip
{i} gevezelik
gossip
{f} çene çalmak
gossip
{f} gevezelik etmek
gossip
boş laf
الإنجليزية - الإنجليزية
gossip
gossiper
a person given to gossiping and divulging personal information about others

  الواصلة

  a per·son giv·en to gos·sip·ing and di·vulg·ing per·son·al in·for·ma·tion a·bout others

  التركية النطق

  ı pırsın gîvın tı gäsıpîng ınd dayvʌlcîng pırsînîl înfôrmeyşın ıbaut ʌdhırz

  النطق

  /ə ˈpərsən ˈgəvən tə ˈgäsəpəɴɢ ənd dīˈvəlʤəɴɢ ˈpərsənəl ənˈfôrˈmāsʜən əˈbout ˈəᴛʜərz/ /ə ˈpɜrsən ˈɡɪvən tə ˈɡɑːsəpɪŋ ənd daɪˈvʌlʤɪŋ ˈpɜrsɪnɪl ɪnˈfɔːrˈmeɪʃən əˈbaʊt ˈʌðɜrz/

  كلمة اليوم

  soubrette
المفضلات