a person employed to carry copy and run errands

listen to the pronunciation of a person employed to carry copy and run errands
الإنجليزية - الإنجليزية
copy boy
a person employed to carry copy and run errands

  الواصلة

  a per·son employed to car·ry co·py and run errands

  التركية النطق

  ı pırsın employd tı käri käpi ınd rʌn erındz

  النطق

  /ə ˈpərsən emˈploid tə ˈkarē ˈkäpē ənd ˈrən ˈerəndz/ /ə ˈpɜrsən ɛmˈplɔɪd tə ˈkæriː ˈkɑːpiː ənd ˈrʌn ˈɛrəndz/

  كلمة اليوم

  eschatology
المفضلات