a person associated with another in a subordinate position

listen to the pronunciation of a person associated with another in a subordinate position
الإنجليزية - التركية

تعريف a person associated with another in a subordinate position في الإنجليزية التركية القاموس.

adjunct
{i} ilave
adjunct
{i} ek
adjunct
muavin
adjunct
(Dilbilim) belirtecimsi
adjunct
{i} ikinci dereceden şey
adjunct
başka kelimeleri tanımlamak veya nitelemek için kullanılan kelime veya kelimeler
adjunct
tamamlayan
adjunct
esası teşkil etmeyen kısım
adjunct
{i} tamamlayıcı
adjunct
{i} niteleme sözcüğü
adjunct
{i} yardımcı

Tom bir yardımcı profesördür. - Tom is an adjunct professor.

الإنجليزية - الإنجليزية
adjunct
a person associated with another in a subordinate position

  الواصلة

  a per·son as·so·ci·a·ted with an·oth·er in a sub·or·di·nate po·si·tion

  التركية النطق

  ı pırsın ısōsieytıd wîdh ınʌdhır în ı sıbôrdınıt pızîşın

  النطق

  /ə ˈpərsən əˈsōsēˌātəd wəᴛʜ əˈnəᴛʜər ən ə səˈbôrdənət pəˈzəsʜən/ /ə ˈpɜrsən əˈsoʊsiːˌeɪtəd wɪð əˈnʌðɜr ɪn ə səˈbɔːrdənət pəˈzɪʃən/

  كلمة اليوم

  meed
المفضلات