a person addicted to luxury and pleasures of the senses

listen to the pronunciation of a person addicted to luxury and pleasures of the senses
الإنجليزية - الإنجليزية
sybarite
voluptuary
a person addicted to luxury and pleasures of the senses

  الواصلة

  a per·son ad·dic·ted to lux·u·ry and pleasures of the senses

  التركية النطق

  ı pırsın ıdîktıd tı lʌgjıri ınd plejırz ıv dhi sensîz

  النطق

  /ə ˈpərsən əˈdəktəd tə ˈləgᴢʜərē ənd ˈpleᴢʜərz əv ᴛʜē ˈsensəz/ /ə ˈpɜrsən əˈdɪktəd tə ˈlʌɡʒɜriː ənd ˈplɛʒɜrz əv ðiː ˈsɛnsɪz/

  كلمة اليوم

  prudential
المفضلات