a patient with imaginary symptoms and ailments

listen to the pronunciation of a patient with imaginary symptoms and ailments
الإنجليزية - التركية

تعريف a patient with imaginary symptoms and ailments في الإنجليزية التركية القاموس.

hypochondriac
hastalık hastası

Tom bir hastalık hastası. - Tom is a hypochondriac.

hypochondriac
meraki
hypochondriac
Hastalık hastası, merak hastası (sıhhatte olduğu halde sıhhatinden şüphelenir ve endişe duyar)
hypochondriac
Merak hastalığına tutulmuş
hypochondriac
{i} hipokondriyak
hypochondriac
(sıfat) hipokondriyak, hastalık hastası, evhamlı, kuruntulu
hypochondriac
(Tıp) Hipokondriye ait
hypochondriac
{s} kuruntulu
hypochondriac
(Tıp) Merak hastası (sıhhatte olduğu halde sıhhatinden şüphelenir ve endişe druyar)
hypochondriac
{i} hastalık hastası kimse
الإنجليزية - الإنجليزية
hypochondriac
a patient with imaginary symptoms and ailments

  الواصلة

  a pa·tient with im·ag·i·na·ry symptoms and ailments

  التركية النطق

  ı peyşınt wîdh îmäcıneri sîmptımz ınd eylmınts

  النطق

  /ə ˈpāsʜənt wəᴛʜ əˈmaʤəˌnerē ˈsəmptəmz ənd ˈālmənts/ /ə ˈpeɪʃənt wɪð ɪˈmæʤəˌnɛriː ˈsɪmptəmz ənd ˈeɪlmənts/

  كلمة اليوم

  sansculotte
المفضلات