a particular work belonging to this class

listen to the pronunciation of a particular work belonging to this class
الإنجليزية - الإنجليزية
speculative fiction
a particular work belonging to this class

  الواصلة

  a par·ti·cu·lar work be·long·ing to this class

  التركية النطق

  ı pırtîkyılır wırk bîlôngîng tı dhîs kläs

  النطق

  /ə pərˈtəkyələr ˈwərk bəˈlôɴɢəɴɢ tə ᴛʜəs ˈklas/ /ə pɜrˈtɪkjəlɜr ˈwɜrk bɪˈlɔːŋɪŋ tə ðɪs ˈklæs/

  كلمة اليوم

  sansculotte
المفضلات