a part of legal studies dealing with laws and jurisdiction related to contracts

listen to the pronunciation of a part of legal studies dealing with laws and jurisdiction related to contracts
الإنجليزية - التركية

تعريف a part of legal studies dealing with laws and jurisdiction related to contracts في الإنجليزية التركية القاموس.

contract
{f} kasılmak
contract
{i} sözleşme

Sözleşme oldukça gevşek. - The contract was rather loose.

Anlaşmanın ayrıntıları sözleşmede belirtilir. - The details of the agreement are set forth in the contract.

contract
küçülmek
contract
{i} sözleşme metni, mukavelename
contract
şartname
contract
bağıtlaşmak
contract
daraltma
contract
sözleşme metni
contract
bağıt
contract
muahede
contract
kontrat

Yeni kontratı Tom'a imzalattım. - I got Tom to sign the new contract.

Jane albüm kontratı aldığında çok mutluydu. - Jane was on top of the world when she got a record contract.

contract
büzmek
contract
kısaltmak
contract
{f} buzul
contract
anlaşmalı
contract
(Tıp) a) Birbirine doğur çekmek, kısaltmak, boyutlarını küçültmek, b) Bulaşma veya enfeksiyon yoluyla ele geçirmek
contract
(Askeri) SÖZLEŞME, MUKAVELE, KONTRAT
contract
{f} daraltmak
contract
mukavelecontract bridge briç oyunu
contract
küçültmek
الإنجليزية - الإنجليزية
contract
a part of legal studies dealing with laws and jurisdiction related to contracts

  الواصلة

  a part of le·gal stud·ies deal·ing with laws and ju·ris·dic·tion re·la·ted to contracts

  التركية النطق

  ı pärt ıv ligıl stʌdiz dilîng wîdh lôz ınd cûrısdîkşın rileytıd tı kınträkts

  النطق

  /ə ˈpärt əv ˈlēgəl ˈstədēz ˈdēləɴɢ wəᴛʜ ˈlôz ənd ˌʤo͝orəsˈdəksʜən rēˈlātəd tə kənˈtrakts/ /ə ˈpɑːrt əv ˈliːɡəl ˈstʌdiːz ˈdiːlɪŋ wɪð ˈlɔːz ənd ˌʤʊrəsˈdɪkʃən riːˈleɪtəd tə kənˈtrækts/

  كلمة اليوم

  materfamilias
المفضلات