a parcel of land with a single owner

listen to the pronunciation of a parcel of land with a single owner
الإنجليزية - التركية

تعريف a parcel of land with a single owner في الإنجليزية التركية القاموس.

property
mülkiyet

Özel mülkiyete izinsiz giriyorsunuz. - You are trespassing on private property.

Tüm mülkiyetini oğluna bağışladı. - He handed over all his property to his son.

property
mülk

Hiç kimse keyfi olarak mal ve mülkünden mahrum edilemez. - No one shall be arbitrarily deprived of his property.

Buraya giremezsin. Bu özel bir mülkiyet. - You are not allowed here. This is private property.

property
{i} özellik

Bu çok büyük bir özellik. - It's a very large property.

Aşırıiletkenlik fiziksel bir özelliktir. - Superconductivity is a physical property.

property
{i} mülk, emlak; arazi
property
özellik/
property
{i} servet

Babası tarafından ona bırakılan servet onun rahat bir şekilde yaşamasını sağlar. - The property left him by his father enables him to live in comfort.

Tom muazzam servetin, onun emrinde olduğunu iddia etti. - Tom claimed that the enormous property was at his disposal.

property
(isim) eşya, emlâk, mal, mülk, varlık, servet, sahne eşyaları, sahne elbiseleri, özellik, nitelik
parcel of land
(Ticaret) arsa
property
sahiplik
property
mal-mülk
property
emtia
property
hassa
property
(Felsefe) özgülük
parcel of land
parsel
property
nitelik
property
property qualification bir kimseye oy hakkı sağlayan mülk sahipliği
property
{i} sahne eşyaları
property
(Askeri) MAL; ORDU MALI: 1. Sahip olunabilen herhangi bir şey. 2. Askeri anlamda kullanıldığı şekilde, bu terim gayrimenkul ve malzemeleri içine alan maddi mal ile sınırlıdır. 3. Özel amaçlar ve muayyen durumlardaki kullanım için, bu terim, kamu arazisi, belirli topraklar, muayyen kategorideki donanma gemileri ve Federal hükümetin kayıtlarını hariç tutabilir
الإنجليزية - الإنجليزية
property
parcel of land
piece of land, plot of ground, area of land
a parcel of land with a single owner

  الواصلة

  a par·cel of Land with a sin·gle own·er

  التركية النطق

  ı pärsıl ıv länd wîdh ı sînggıl ōnır

  النطق

  /ə ˈpärsəl əv ˈland wəᴛʜ ə ˈsəɴɢgəl ˈōnər/ /ə ˈpɑːrsəl əv ˈlænd wɪð ə ˈsɪŋɡəl ˈoʊnɜr/

  كلمة اليوم

  chaperon
المفضلات