a neurotic person

listen to the pronunciation of a neurotic person
الإنجليزية - التركية

تعريف a neurotic person في الإنجليزية التركية القاموس.

neurotic
{i} evhamlı
neurotic
(Tıp) sinirlere tesir eden ilaç
neurotic
nevrozla ilgili
neurotic
(Tıp) sinir hastalığı olan kimse
neurotic
dili evhamlı
neurotic
nörotik
neurotic
{i} sinir hastası
neurotic
{i} sinirsel
neurotic
(Tıp) Sinire ait
neurotic
{i} nevrozlu
neurotic
{i} nevrotik kimse, sinir hastası
neurotic
nevrozlu kimse
neurotic
fazla duygulu kimse
neurotic
nevrotik

Nevrotik olduğumu düşünmüyorum. - I don't think I'm neurotic.

neurotic
sinir hastalığı olan
الإنجليزية - الإنجليزية
neurotic
A person
bird
A person
sort
A person
article
a person
bod
neurotic person
emotionally unstable person, person with a mental or emotional disorder
a neurotic person

  الواصلة

  a neu·rot·ic per·son

  التركية النطق

  ı nûrätîk pırsın

  النطق

  /ə no͝oˈrätək ˈpərsən/ /ə nʊˈrɑːtɪk ˈpɜrsən/

  كلمة اليوم

  incredulous
المفضلات