a neglected child; a street arab

listen to the pronunciation of a neglected child; a street arab
الإنجليزية - التركية

تعريف a neglected child; a street arab في الإنجليزية التركية القاموس.

wastrel
işe yaramaz adam
wastrel
{i} defolu mal
wastrel
{i} çok müsrif kimse
wastrel
{i} ıskarta
wastrel
{i} işe yaramaz kimse, hayta, serseri
wastrel
bir işe yaramaz kimse
wastrel
{i} işe yaramaz kimse
wastrel
{i} savurgan kimse
الإنجليزية - الإنجليزية
wastrel
a neglected child; a street arab
المفضلات