a native american people from northern california

listen to the pronunciation of a native american people from northern california
الإنجليزية - الإنجليزية
Yuki
a native american people from northern california

  الواصلة

  a na·tive A·me·ri·can peo·ple from north·ern Cal·i·for·nia

  التركية النطق

  ı neytîv ımerıkın pipıl fırm nôrdhırn kälıfôrnyı

  النطق

  /ə ˈnātəv əˈmerəkən ˈpēpəl fərm ˈnôrᴛʜərn ˌkaləˈfôrnyə/ /ə ˈneɪtɪv əˈmɛrəkən ˈpiːpəl fɜrm ˈnɔːrðɜrn ˌkæləˈfɔːrnjə/

  كلمة اليوم

  duodecimal
المفضلات