a musical composition

listen to the pronunciation of a musical composition
الإنجليزية - التركية

تعريف a musical composition في الإنجليزية التركية القاموس.

musical composition
müzik kompozisyonu
concerto
(isim) konçerto
concerto
{i} konçerto

Mozart'ın Klarnet Konçertosu satın aldığın CD'ye dahil değil. - Mozart's Clarinet Concerto is not included in the CD you bought.

Saksafonda Vivaldi'nin fagot konçertosunu çalmak çok zor. - It's very hard to play Vivaldi's bassoon concerto on the saxophone.

الإنجليزية - الإنجليزية
concerto
musical composition
a musical work that has been created; "the composition is written in four movements
a musical composition

  الواصلة

  a mu·si·cal com·po·si·tion

  التركية النطق

  ı myuzîkıl kämpızîşın

  النطق

  /ə ˈmyo͞ozəkəl ˌkämpəˈzəsʜən/ /ə ˈmjuːzɪkəl ˌkɑːmpəˈzɪʃən/

  كلمة اليوم

  googol
المفضلات