a movement back from an impact

listen to the pronunciation of a movement back from an impact
a movement back from an impact

  الواصلة

  a move·ment back from an im·pact

  التركية النطق

  ı muvmınt bäk fırm ın împäkt

  النطق

  /ə ˈmo͞ovmənt ˈbak fərm ən əmˈpakt/ /ə ˈmuːvmənt ˈbæk fɜrm ən ɪmˈpækt/

  كلمة اليوم

  tachyphagia
المفضلات