a minor complaint or problem

listen to the pronunciation of a minor complaint or problem
a minor complaint or problem

  الواصلة

  a Mi·nor com·plaint or prob·lem

  التركية النطق

  ı maynır kımpleynt ır präblım

  النطق

  /ə ˈmīnər kəmˈplānt ər ˈpräbləm/ /ə ˈmaɪnɜr kəmˈpleɪnt ɜr ˈprɑːbləm/

  كلمة اليوم

  argus
المفضلات