a member of this people

listen to the pronunciation of a member of this people
الإنجليزية - التركية

تعريف a member of this people في الإنجليزية التركية القاموس.

a member of
üye olmak
الإنجليزية - الإنجليزية
Yanomamo
Osage
Teton
Catawba
Brahui
Oromo
Bena
Hurrian
Tsimshian
Wyandot
Brulé
Sakai
Saho
Sahaptin
a member of this people

  الواصلة

  a Mem·ber of this peo·ple

  التركية النطق

  ı membır ıv dhîs pipıl

  النطق

  /ə ˈmembər əv ᴛʜəs ˈpēpəl/ /ə ˈmɛmbɜr əv ðɪs ˈpiːpəl/

  كلمة اليوم

  anaphora
المفضلات