a medical doctor with training in mental illness

listen to the pronunciation of a medical doctor with training in mental illness
الإنجليزية - التركية

تعريف a medical doctor with training in mental illness في الإنجليزية التركية القاموس.

psychiatrist
psikiyatrist

Psikiyatrist olmak istiyor. - She would like to be a psychiatrist.

Tom ayda bir ya da iki kez bir psikiyatristle görüşür. - Tom sees a psychiatrist once or twice a month.

psychiatrist
{i} akıl hastalıkları uzmanı

O, akıl hastalıkları uzmanını çağırdı. - She called the psychiatrist.

psychiatrist
ruh rekimi
psychiatrist
psikiyatr

Psikiyatrların psikiyatrlara ihtiyacı var mıdır? - Do psychiatrists need psychiatrists?

Tom ayda bir ya da iki kez bir psikiyatristle görüşür. - Tom sees a psychiatrist once or twice a month.

psychiatrist
(Tıp) Akıl hastalıkları uzmanı, akliyeci
psychiatrist
{i} psikiyatr, psikiyatri uzmanı
الإنجليزية - الإنجليزية
psychiatrist
a medical doctor with training in mental illness

  الواصلة

  a me·di·cal doc·tor with train·ing in men·tal ill·ness

  التركية النطق

  ı medıkıl dôktır wîdh treynîng în mentıl îlnıs

  النطق

  /ə ˈmedəkəl ˈdôktər wəᴛʜ ˈtrānəɴɢ ən ˈmentəl ˈəlnəs/ /ə ˈmɛdəkəl ˈdɔːktɜr wɪð ˈtreɪnɪŋ ɪn ˈmɛntəl ˈɪlnəs/

  كلمة اليوم

  incredulous
المفضلات