a loud noise or talk

listen to the pronunciation of a loud noise or talk
الإنجليزية - التركية

تعريف a loud noise or talk في الإنجليزية التركية القاموس.

clattering
{f} tıkırda
clattering
{i} tıkırdama
clattering
tikirda(mak)
clattering
tikirda
الإنجليزية - الإنجليزية
{n} clattering
A loud noise
racket
A loud noise
yammer
a loud noise or talk

  التركية النطق

  ı laud noyz ır tôk

  النطق

  /ə ˈloud ˈnoiz ər ˈtôk/ /ə ˈlaʊd ˈnɔɪz ɜr ˈtɔːk/

  كلمة اليوم

  amative
المفضلات