a little man; a dwarf; a pygmy; a manakin

listen to the pronunciation of a little man; a dwarf; a pygmy; a manakin
الإنجليزية - التركية

تعريف a little man; a dwarf; a pygmy; a manakin في الإنجليزية التركية القاموس.

manikin
kukla
manikin
kalıp
manikin
ufak adam
manikin
{i} model
manikin
insan şekli
manikin
{i} manken
manikin
adamcık
manikin
manken/cüce
manikin
(Tıp) Anatomi modeli
manikin
{i} cüce
الإنجليزية - الإنجليزية
manikin
a little man; a dwarf; a pygmy; a manakin
المفضلات