a light or unsound sleep, repose, ease

listen to the pronunciation of a light or unsound sleep, repose, ease
الإنجليزية - التركية

تعريف a light or unsound sleep, repose, ease في الإنجليزية التركية القاموس.

slumber
{i} pinekleme
slumber
{f} uyukla
slumber
uyumak
slumber
uyku

O istemeden uykuya daldı. - He fell into a slumber inadvertently.

slumber
uyuklama
slumber
{i} uyku; hafif uyku
slumber
slumber away uyuyarak vakit kaybetmek
slumber
{f} uyuklamak
slumber
{f} pineklemek
slumber
uyuşuk ve hareketsiz halde olmak
slumber
{f} uyumak; hafif uyumak
slumber
uyuma
الإنجليزية - الإنجليزية
{n} slumber
a light or unsound sleep, repose, ease
المفضلات