a ledger in which transactions have been recorded as they occurred

listen to the pronunciation of a ledger in which transactions have been recorded as they occurred
الإنجليزية - التركية

تعريف a ledger in which transactions have been recorded as they occurred في الإنجليزية التركية القاموس.

journal
{i} dergi

Bir Japon dergin var mı? - Do you have a Japanese journal?

Amerikan dergisi Uluslararası Yaşam'a göre, Uruguay dünyada en güvenli yirmi ülke arasında yer almaktadır. - According to the American journal International Living, Uruguay is ranked among the twenty safest countries in the world.

journal
mecmua
daybook
satış defteri
daybook
kasa defteri
daybook
yevmiye defteri
journal
günlük

Babam her gün bir günlük tutar. - My dad keeps a journal every day.

Bir günlük tutmaya başladım. - I've started keeping a journal.

daybook
{i} hatıra defteri
daybook
ajanda
daybook
gündelik alışverişin yazıldığı defter
daybook
{i} günlük
journal
{i} tic. günlük defter, yevmiye defteri
journal
{i} gazete

O, gazetecilikte büyük bir adamdır. - He is a big man in journalism.

Ben bir gazeteci olmayı umuyorum. - I hope to be a journalist.

journal
{i} den. seyir defteri
journal
{i} gündem
journal
(isim) bülten, gazete, dergi, jurnal, gündem, anı defteri, günlük, seyir defteri, yevmiye defteri, şaft yatağı
journal
{i} günlük, günce
الإنجليزية - الإنجليزية
journal
daybook
a ledger in which transactions have been recorded as they occurred

  الواصلة

  a ledg·er in which transactions have been recorded as they oc·curred

  التركية النطق

  ı lecır în hwîç tränzäkşınz häv bın rıkôrdıd äz dhey ıkırd

  النطق

  /ə ˈleʤər ən ˈhwəʧ tranˈzaksʜənz ˈhav bən rəˈkôrdəd ˈaz ˈᴛʜā əˈkərd/ /ə ˈlɛʤɜr ɪn ˈhwɪʧ trænˈzækʃənz ˈhæv bən rəˈkɔːrdəd ˈæz ˈðeɪ əˈkɜrd/

  كلمة اليوم

  agnomen
المفضلات