a leader or respected elder in a tribe

listen to the pronunciation of a leader or respected elder in a tribe
الإنجليزية - التركية

تعريف a leader or respected elder in a tribe في الإنجليزية التركية القاموس.

chief
başlıca/baş
chief
patron/reis/şef
chief
macun
chief
en mühim
chief
önde gelen

Yunanların önde gelen tanrısı Zeus'u şereflendirmek için İsa'dan Önce 776'da ilk Olimpiyat oyunları Olimpos Dağının eteğinde düzenlendi. - In 776 B.C., the first Olympic Games were held at the foot of Mount Olympus to honor the Greeks' chief god, Zeus.

chief
başkan

Genelkurmay başkanı savaşın kaybedildiğini bildirdi. - The army chief reported that the war was lost.

chief
amir
chief
ana
chief
şef

O otuz beş yıldır kabilesinin şefidir. - He has been the chief of his tribe for 35 years.

Bölüm şefi öneriyi kabul etti. - The section chief accepted the proposal.

chief
{i} reis
chief
(isim) şef, baş, reis, amir, armanın en üst kısmı
chief
en çok

Bu kitap en çok pasif içiciliğin etkileriyle ilgilenmektedir. - This book is chiefly concerned with the effects of secondhand smoking.

chief
chief justice başyargıç
chief
başta olan
chief
(Tıp) Baş, şef, amir
chief
en yüksek mevki
chief
chiefly başlıca
chief
{s} en yüksek rütbede olan, baş
الإنجليزية - الإنجليزية
chief
a leader or respected elder in a tribe

  الواصلة

  a lead·er or respected eld·er in a tribe

  التركية النطق

  ı lidır ır rispektıd eldır în ı trayb

  النطق

  /ə ˈlēdər ər rēˈspektəd ˈeldər ən ə ˈtrīb/ /ə ˈliːdɜr ɜr riːˈspɛktəd ˈɛldɜr ɪn ə ˈtraɪb/

  كلمة اليوم

  psithurism
المفضلات