a language unit that has morphological function

listen to the pronunciation of a language unit that has morphological function
الإنجليزية - التركية

تعريف a language unit that has morphological function في الإنجليزية التركية القاموس.

formative
biçimlendiren
formative
biçim veren
formative
(Dilbilim) oluşturucu
formative
şekil veren
formative
oluşma ya da gelişmeyle ilgili
formative
gram ek
formative
{s} geliştirici
formative
{s} gelişebilir
formative
teşkil etmeye yarayan
formative
{s} biçimlendirici
formative
ek
formative
gelişme eğilimi olan
formative
takı
formative
(Tıp) Şekil alma ile ilili, oluşma ve gelişmeyel ilgili
formative
(Tıp) Şekil verici, oluşmasını asğlayıcı
formative
ekli sözcük
formative
(sıfat) şekillendiren, biçimlendirici, oluşmaya ait, geliştirici, gelişme, gelişebilir, sözcük kökünü geliştirebilir
formative
{s} oluşmaya ait
formative
{s} sözcük kökünü geliştirebilir
الإنجليزية - الإنجليزية
formative
a language unit that has morphological function

  الواصلة

  a lan·guage Unit that has morphological func·tion

  التركية النطق

  ı länggwıc yunıt dhıt hız môrfıläcîkıl fʌngkşın

  النطق

  /ə ˈlaɴɢgwəʤ ˈyo͞onət ᴛʜət həz ˌmôrfəˈläʤəkəl ˈfəɴɢksʜən/ /ə ˈlæŋɡwəʤ ˈjuːnət ðət həz ˌmɔːrfəˈlɑːʤɪkəl ˈfʌŋkʃən/
المفضلات