a language, speech, particular speech

listen to the pronunciation of a language, speech, particular speech
الإنجليزية - التركية

تعريف a language, speech, particular speech في الإنجليزية التركية القاموس.

dialect
{i} ağız
dialect
lehçe

Lehçesinden dolayı, Tom her zaman John'la alay eder. - Tom always makes fun of John because of his dialect.

Bir dil ne kadar çok ülkede konuşulursa, yerli konuşanı gibi ses çıkarmak o kadar daha az önemlidir, çünkü o dilin konuşanları değişik lehçeler duymaya alışkındır. - The more countries a language is spoken in, the less important it is to sound like a native speaker, since speakers of that language are accustomed to hearing various dialects.

dialect
dil

Dilbilgisinde ve kelime hazinesinde, bazı lehçeler standart dilden önemli ölçüde farklıdır - In grammar and vocabulary, some dialects differ significantly from the standard language.

Kendi dilinden başka bir dilde cümleler eklemekten kaçınmalısın, çünkü ana dilinde ya da lehçende yazmadıkça birçok hata yapmaya eğilimlisin. - You should avoid adding sentences in a language other than your own, because unless you write in your mother tongue or dialect, you are prone to make many mistakes.

dialect
ağgan
dialect
dialectal Lehçeye ait
dialect
{i} diyalekt

Hegel'le aynı şekilde, Panovsky'nin diyalektik kavramı tarihe önceden belirlenmiş bir rotayı izlettirir. - In the same way as Hegel, Panovsky's notion of the dialectic makes history follow a predetermined course.

dialect
lisan
الإنجليزية - الإنجليزية
{n} dialect
a language, speech, particular speech
المفضلات