a human being in a state of extreme mental exhaustion

listen to the pronunciation of a human being in a state of extreme mental exhaustion
الإنجليزية - التركية

تعريف a human being in a state of extreme mental exhaustion في الإنجليزية التركية القاموس.

zombie
zombi

Hangi ölü müzisyenin zombi olarak geri dönmesini istersin? - Which dead musician would you like to come back as a zombie?

Zombi kıyameti yakın! - The zombie apocalypse is nigh!

zombie
ölü gibi kimse
zombie
uyuşuk kimse
zombie
ruh
zombie
doğaüstü güç
zombie
{i} yaşayan ölü
zombie
{i} yılan tanrı [afr.]
zombie
yılan tanrı
الإنجليزية - الإنجليزية
zombie
a human being in a state of extreme mental exhaustion

  الواصلة

  a hu·man be·ing in a state of ex·treme men·tal ex·haus·tion

  التركية النطق

  ı hyumın biîng în ı steyt ıv îkstrim mentıl îgzôsçın

  النطق

  /ə ˈhyo͞omən ˈbēəɴɢ ən ə ˈstāt əv əkˈstrēm ˈmentəl əgˈzôsʧən/ /ə ˈhjuːmən ˈbiːɪŋ ɪn ə ˈsteɪt əv ɪkˈstriːm ˈmɛntəl ɪɡˈzɔːsʧən/

  كلمة اليوم

  vis major
المفضلات