a hound bred to hunt rabbits in sicily

listen to the pronunciation of a hound bred to hunt rabbits in sicily
الإنجليزية - الإنجليزية
Cirneco dell'Etna
a hound bred to hunt rabbits in sicily

  الواصلة

  a hound bred to hunt rabbits in Sic·i·ly

  التركية النطق

  ı haund bred tı hʌnt räbıts în sîsıli

  النطق

  /ə ˈhound ˈbred tə ˈhənt ˈrabəts ən ˈsəsəlē/ /ə ˈhaʊnd ˈbrɛd tə ˈhʌnt ˈræbəts ɪn ˈsɪsəliː/

  كلمة اليوم

  heterodox
المفضلات