a high place affording a good view

listen to the pronunciation of a high place affording a good view
الإنجليزية - التركية

تعريف a high place affording a good view في الإنجليزية التركية القاموس.

overlook
atlamak
overlook
gözünden kaçmak
overlook
kusura bakmamak
overlook
aldırmamak
overlook
karşı olmak
overlook
sarfınazar etmek
overlook
(Politika, Siyaset) dikkatinden kaçmak
overlook
{f} gözden kaçır

Birçok önemli gerçekleri gözden kaçırdık. - We've overlooked many important facts.

Bu önemli gerçeği gözden kaçırdık. - We have overlooked this important fact.

overlook
göz yummak
overlook
gözden kaçırmak

Bu tür hatayı gözden kaçırmak kolaydır. - This kind of mistake is easy to overlook.

Bu tür hataları gözden kaçırmak kolaydır. - These kinds of mistakes are easy to overlook.

overlook
göz yum/bak/nazır ol
overlook
görememek
overlook
muayene veya teftiş etmek
overlook
{f} nazır olmak (manzara)
overlook
{f} -e göz yummak, -i görmezlikten gelmek
overlook
nazır olmak
overlook
önem ver,v.gözden kaçır: n.gözden kaçırma
overlook
{f} nazar değdirmek
overlook
(fiil) görmemezlikten gelmek, gözden kaçırmak, göz yummak, hoşgörmek, yüksekten bakmak, bakmak, nazır olmak (manzara), nazar değdirmek, saymamak
overlook
affetmek
الإنجليزية - الإنجليزية
overlook
a high place
{n} high
a high place affording a good view

  التركية النطق

  ı hay pleys ıfôrdîng ı gîd vyu

  النطق

  /ə ˈhī ˈplās əˈfôrdəɴɢ ə gəd ˈvyo͞o/ /ə ˈhaɪ ˈpleɪs əˈfɔːrdɪŋ ə ɡɪd ˈvjuː/

  كلمة اليوم

  ideogram
المفضلات