a hazel is a small tree which produces nuts that you can eat

listen to the pronunciation of a hazel is a small tree which produces nuts that you can eat
الإنجليزية - التركية

تعريف a hazel is a small tree which produces nuts that you can eat في الإنجليزية التركية القاموس.

hazel
fındık

Sincap gözlerini kapattı ve fındıkları saymaya başladı. - The squirrel closed its eyes and began to count hazelnuts.

Fındık sonbaharın ortasında hasat edilir. - Hazelnuts are harvested in mid-autumn.

hazel
fındık ağacı
hazel
ela

Sen böyle güzel ela gözlerin var. - You have such beautiful, hazel eyes.

Porsuk bir sürü tavşan ve kayın tavuğu, ela keklik, küçük kemirgenler yakalar. - Wolverine catches a lot of hares and black grouses, hazel grouses, small rodents.

hazel
Elâ göz rengi
hazel
Fındık ağacının kerestesi
hazel
Sarıya çalan kestane rengi
hazel
Fındık ağacı, (botanik) Corylus
hazel
{i} elâ

Porsuk bir sürü tavşan ve kayın tavuğu, ela keklik, küçük kemirgenler yakalar. - Wolverine catches a lot of hares and black grouses, hazel grouses, small rodents.

Sen böyle güzel ela gözlerin var. - You have such beautiful, hazel eyes.

hazel
bu ağacın kerestesi
hazel
{i} açık kestane rengi
hazel
{i} kestane rengi
hazel
{s} ela (göz)
hazel
açık kahverengi
hazel
fmdık ağaca ait
hazel
elâ hazelnut fındık
الإنجليزية - الإنجليزية
hazel
a hazel is a small tree which produces nuts that you can eat

  الواصلة

  a ha·zel I·s a small Tree which produces nuts that you Can eat

  التركية النطق

  ı heyzıl îz ı smôl tri hwîç prıdusız nʌts dhıt yu kın it

  النطق

  /ə ˈhāzəl əz ə ˈsmôl ˈtrē ˈhwəʧ prəˈdo͞osəz ˈnəts ᴛʜət ˈyo͞o kən ˈēt/ /ə ˈheɪzəl ɪz ə ˈsmɔːl ˈtriː ˈhwɪʧ prəˈduːsəz ˈnʌts ðət ˈjuː kən ˈiːt/

  كلمة اليوم

  detriment
المفضلات