a group of populations exploiting a common resource in a similar fashion

listen to the pronunciation of a group of populations exploiting a common resource in a similar fashion
الإنجليزية - التركية

تعريف a group of populations exploiting a common resource in a similar fashion في الإنجليزية التركية القاموس.

guild
{i} lonca

Loncalar orta çağda toplumun önemli bir parçasıydı. - Guilds were an important part of society in the Middle Ages.

O, çömlekçiler loncasının bir üyesi. - He is a member of a potters' guild.

guild
esnaf loncası
guild
esnaf birliği
guild
{i} dernek
guild
{i} birlik
الإنجليزية - الإنجليزية
guild
a group of populations exploiting a common resource in a similar fashion

  الواصلة

  a group of populations exploiting a com·mon re·source in a si·mi·lar fash·ion

  التركية النطق

  ı grup ıv päpyıleyşınz îksploytîng ı kämın risôrs în ı sîmılır fäşın

  النطق

  /ə ˈgro͞op əv ˌpäpyəˈlāsʜənz əkˈsploitəɴɢ ə ˈkämən ˈrēsôrs ən ə ˈsəmələr ˈfasʜən/ /ə ˈɡruːp əv ˌpɑːpjəˈleɪʃənz ɪkˈsplɔɪtɪŋ ə ˈkɑːmən ˈriːsɔːrs ɪn ə ˈsɪməlɜr ˈfæʃən/

  كلمة اليوم

  milliner
المفضلات