a group of closely related species once thought to be a single species

listen to the pronunciation of a group of closely related species once thought to be a single species
الإنجليزية - التركية

تعريف a group of closely related species once thought to be a single species في الإنجليزية التركية القاموس.

complex
saplantı
complex
mürekkep
complex
(Politika, Siyaset) muğlak
complex
çapraşık
complex
kompleks

Kompleks karbonhidratlar hakkında bir şey biliyor musun? - Do you know anything about complex carbohydrates?

Onun bir aşağılık kompleksi var. - He has an inferiority complex.

complex
karmaşık

İnsan karmaşık bir organizmadır. - Man is a complex organism.

O, çok karmaşık bir makinedir. - That is a very complex machine.

complex
{i} karmaşa

Dünya görünüşte sonsuz karmaşanın olduğu bir yer. - The world is a place of seemingly infinite complexity.

complex
{s} mat. kompleks, karmaşık
complex
{i} bileşik şey
complex
çok parçalı
complex
(Tıp) Basit olmayan karışık, muğlak
complex
{i} ruhb. kompleks, karmaşa
complex
(sıfat) kompleks, bileşik, karmaşık, karışık, komplike
complex
(Tıp) Çeşitli unsurların birleşmesinden oluşan madde ,bileşik
complex
{i} blok
complex
{i} ekon. kompleks
complex
komplek

Onun bir aşağılık kompleksi var. - He has an inferiority complex.

Tom bir aşağılık kompleksine sahip. - Tom has an inferiority complex.

complex
birçok parçadan oluşmuş
complex
bileşik veya karışık herhangi bir şey
الإنجليزية - الإنجليزية
complex
complex -
a group of closely related species once thought to be a single species

  الواصلة

  a group of close·ly re·la·ted spe·cies once thought to be a sin·gle spe·cies

  التركية النطق

  ı grup ıv klōsli rileytıd spişiz wʌns thôt tı bi ı sînggıl spişiz

  النطق

  /ə ˈgro͞op əv ˈklōslē rēˈlātəd ˈspēsʜēz ˈwəns ˈᴛʜôt tə bē ə ˈsəɴɢgəl ˈspēsʜēz/ /ə ˈɡruːp əv ˈkloʊsliː riːˈleɪtəd ˈspiːʃiːz ˈwʌns ˈθɔːt tə biː ə ˈsɪŋɡəl ˈspiːʃiːz/

  كلمة اليوم

  catechumen
المفضلات