a general inclusive concept

listen to the pronunciation of a general inclusive concept
الإنجليزية - التركية

تعريف a general inclusive concept في الإنجليزية التركية القاموس.

notion
düşünce

Onun memleketi terk etme düşüncesi yoktu. - He had no notion of leaving his hometown.

notion
{i} kavram

Zaman kavramını yitirdim. - I've lost notion of time.

Hegel'le aynı şekilde, Panovsky'nin diyalektik kavramı tarihe önceden belirlenmiş bir rotayı izlettirir. - In the same way as Hegel, Panovsky's notion of the dialectic makes history follow a predetermined course.

notion
{i} görüş

Onun ona çok kızgın olduğu hususunda bir görüşü vardı. - He had a notion that she was very angry with him.

notion
fikir/kavram
notion
ani fikir
notion
inanç
notion
(Tekstil) tuhafiye malzemesi
notion
fikir
notion
görüş kanı
notion
ABD tuhafiye
notion
tasarım
notion
{i} heves
notion
{i} kanı
notion
sanı
notion
{i} eğilim
notion
{i} heves; ani fikir: She goes whenever she takes a notion. Aklına estiği zaman gidiyor
notion
tasım
الإنجليزية - الإنجليزية
notion
a general inclusive concept

  الواصلة

  a gen·er·al in·clu·sive con·cept

  التركية النطق

  ı cenrıl înklusîv känsept

  النطق

  /ə ˈʤenrəl ənˈklo͞osəv ˈkänsept/ /ə ˈʤɛnrəl ɪnˈkluːsɪv ˈkɑːnsɛpt/

  كلمة اليوم

  jubilee
المفضلات