a garbage can; a trash bin; a rubbish bin

listen to the pronunciation of a garbage can; a trash bin; a rubbish bin
الإنجليزية - التركية

تعريف a garbage can; a trash bin; a rubbish bin في الإنجليزية التركية القاموس.

trashcan
çöp tenekesi
trashcan
cop kutusu
الإنجليزية - الإنجليزية
trashcan
a garbage can; a trash bin; a rubbish bin
المفضلات