a four chamber, muscular organ that pumps blood through the body

listen to the pronunciation of a four chamber, muscular organ that pumps blood through the body
الإنجليزية - التركية

تعريف a four chamber, muscular organ that pumps blood through the body في الإنجليزية التركية القاموس.

heart
kalp

Kalp çarpıntısıyla, o kapıyı açtı - With her heart pounding, she opened the door.

Tom kırık bir kalpten öldü. - Tom died of a broken heart.

heart
{i} yürek

Sanki yıllarca birbirlerini görmemişler gibi İki insan yürekten tokalaşıyorlardı. - The two people were shaking hands heartily as if they had not seen each other for years.

O konuklarını yürekten ağırladı. - She gave her guests a hearty reception.

heart
gönül

Ben seni gönülden destekliyorum. - I heartily support you.

O canı gönülden yaptı. - He put all his heart and soul into it.

heart
{i} cesaret

Cesaretini kaybetme, Tom. - Don't lose heart, Tom.

Sana söyleyecek cesaretim yoktu. - I didn't have the heart to tell you.

heart
iskambil kupa
heart
{i} vicdan
heart
heart disease : kalp hastalığı
heart
cücük
heart
üzgün

Çok sayıda destek mektubu üzgün kalbimi rahatlattı. - Many letters of encouragement refreshed my sad heart.

Çok üzgündü ve kendini astı. - He was heartbroken and hanged himself.

heart
(Tıp) cor
heart
(Bilgisayar) kupa (iskambilde)
heart
(Tıp) kor

Bende korkunç mide yanması var. - I have horrible heartburn.

Benim kötü bir kalbim var. Koroner arter hastalığı. - I've got a bad heart: coronary artery disease.

heart
kararlılık
heart
yüreklilik
heart
{i} orta kısım
heart
can damarı
heart
aşk

I heart you (I love you).

Kalbini aç; güzel aşk cümleleri yaz! - Open your heart; write beautiful love sentences!

Ama aşk kalbinizi kırabilir. - But love can break your heart.

heart
{i} öz, can damarı
heart
(Tıp) Kalb, cor. cordis
الإنجليزية - الإنجليزية
heart
a four chamber, muscular organ that pumps blood through the body
المفضلات