a formal summary of fundamental points of religious belief

listen to the pronunciation of a formal summary of fundamental points of religious belief
الإنجليزية - التركية

تعريف a formal summary of fundamental points of religious belief في الإنجليزية التركية القاموس.

creed
{i} öğreti
creed
{i} mezhep
creed
inanma
creed
iman
creed
{i} bir dinin temel ilkelerini içeren ifade, amentü
creed
inanç

Matematikte hiçbir inanç yoktur. - There are no creeds in mathematics.

creed
{i} itikat
creed
{i} birinin veya bir grubun felsefesini yansıtan ilkeler
الإنجليزية - الإنجليزية
creed
a formal summary of fundamental points of religious belief

  الواصلة

  a for·mal sum·ma·ry of fun·da·men·tal points of re·li·gious be·lief

  التركية النطق

  ı fôrmıl sʌmıri ıv fʌndımentıl poynts ıv rilîcıs bîlif

  النطق

  /ə ˈfôrməl ˈsəmərē əv ˌfəndəˈmentəl ˈpoints əv rēˈləʤəs bəˈlēf/ /ə ˈfɔːrməl ˈsʌmɜriː əv ˌfʌndəˈmɛntəl ˈpɔɪnts əv riːˈlɪʤəs bɪˈliːf/

  كلمة اليوم

  taxis
المفضلات