a formal message requesting something that is submitted to an authority

listen to the pronunciation of a formal message requesting something that is submitted to an authority
الإنجليزية - التركية

تعريف a formal message requesting something that is submitted to an authority في الإنجليزية التركية القاموس.

petition
{i} dilekçe

Toplantıdaki herkes dilekçeyi imzaladı. - Everyone at the meeting signed the petition.

Lütfen dilekçemizi imzalar mısınız? - Would you please sign our petition?

petition
{i} istirham
petition
dilemek
petition
{i} rica
petition
niyaz etmek
petition
{f} rica etmek
petition
niyaz
petition
{f} dilekçe vermek
petition
{i} talep
petition
(Kanun) dava ikame etmek
petition
(Politika, Siyaset) layiha
petition
(Kanun) dava dilekçesi
petition
istida dilekçe
petition
talepte bulunmak
petition
temenni
petition
{f} for için rica etmek, için ricada bulunmak
petition
(fiil) dilekçe vermek, rica etmek, istirham etmek
petition
{i} dilek, dua
الإنجليزية - الإنجليزية
postulation
petition
request
a formal message requesting something that is submitted to an authority

  الواصلة

  a for·mal mes·sage requesting some·thing that I·s sub·mit·ted to an au·tho·ri·ty

  التركية النطق

  ı fôrmıl mesıc rikwestîng sʌmthîng dhıt îz sıbmîtıd tı ın ıthôrıti

  النطق

  /ə ˈfôrməl ˈmesəʤ rēˈkwestəɴɢ ˈsəmᴛʜəɴɢ ᴛʜət əz səbˈmətəd tə ən əˈᴛʜôrətē/ /ə ˈfɔːrməl ˈmɛsəʤ riːˈkwɛstɪŋ ˈsʌmθɪŋ ðət ɪz səbˈmɪtəd tə ən əˈθɔːrətiː/

  كلمة اليوم

  cothurnal
المفضلات