a form of english characteristic of a particular region or ethnic group

listen to the pronunciation of a form of english characteristic of a particular region or ethnic group
الإنجليزية - التركية

تعريف a form of english characteristic of a particular region or ethnic group في الإنجليزية التركية القاموس.

dialect
{i} ağız
dialect
lehçe

Osaka lehçesini anlamak zordur. - It's hard to understand the Osaka dialect.

Lehçesinden dolayı, Tom her zaman John'la alay eder. - Tom always makes fun of John because of his dialect.

dialect
dil

Teochew dili, Min Nan'ın bir şivesidir. - Teochew is a dialect of Min Nan.

Dilbilgisinde ve kelime hazinesinde, bazı lehçeler standart dilden önemli ölçüde farklıdır - In grammar and vocabulary, some dialects differ significantly from the standard language.

dialect
ağgan
dialect
dialectal Lehçeye ait
dialect
{i} diyalekt

Hegel'le aynı şekilde, Panovsky'nin diyalektik kavramı tarihe önceden belirlenmiş bir rotayı izlettirir. - In the same way as Hegel, Panovsky's notion of the dialectic makes history follow a predetermined course.

dialect
lisan
الإنجليزية - الإنجليزية
dialect
a form of english characteristic of a particular region or ethnic group

  الواصلة

  a form of Eng·lish char·ac·ter·is·tic of a par·ti·cu·lar re·gion or eth·nic group

  التركية النطق

  ı fôrm ıv înglîş kerıktırîstîk ıv ı pırtîkyılır ricın ır ethnîk grup

  النطق

  /ə ˈfôrm əv ˈəɴɢləsʜ ˌkerəktərˈəstək əv ə pərˈtəkyələr ˈrēʤən ər ˈeᴛʜnək ˈgro͞op/ /ə ˈfɔːrm əv ˈɪŋlɪʃ ˌkɛrəktɜrˈɪstɪk əv ə pɜrˈtɪkjəlɜr ˈriːʤən ɜr ˈɛθnɪk ˈɡruːp/

  كلمة اليوم

  sutler
المفضلات