a form of a language spoken in a particular area

listen to the pronunciation of a form of a language spoken in a particular area
الإنجليزية - التركية

تعريف a form of a language spoken in a particular area في الإنجليزية التركية القاموس.

dialect
{i} ağız
dialect
lehçe

Osaka lehçesini anlamak zordur. - It's hard to understand the Osaka dialect.

Bir dil ne kadar çok ülkede konuşulursa, yerli konuşanı gibi ses çıkarmak o kadar daha az önemlidir, çünkü o dilin konuşanları değişik lehçeler duymaya alışkındır. - The more countries a language is spoken in, the less important it is to sound like a native speaker, since speakers of that language are accustomed to hearing various dialects.

dialect
dil

Kendi dilinden başka bir dilde cümleler eklemekten kaçınmalısın, çünkü ana dilinde ya da lehçende yazmadıkça birçok hata yapmaya eğilimlisin. - You should avoid adding sentences in a language other than your own, because unless you write in your mother tongue or dialect, you are prone to make many mistakes.

Dilbilgisinde ve kelime hazinesinde, bazı lehçeler standart dilden önemli ölçüde farklıdır - In grammar and vocabulary, some dialects differ significantly from the standard language.

dialect
ağgan
dialect
dialectal Lehçeye ait
dialect
{i} diyalekt

Hegel'le aynı şekilde, Panovsky'nin diyalektik kavramı tarihe önceden belirlenmiş bir rotayı izlettirir. - In the same way as Hegel, Panovsky's notion of the dialectic makes history follow a predetermined course.

dialect
lisan
الإنجليزية - الإنجليزية
dialect
a form of a language spoken in a particular area

  الواصلة

  a form of a lan·guage spo·ken in a par·ti·cu·lar ar·e·a

  التركية النطق

  ı fôrm ıv ı länggwıc spōkın în ı pırtîkyılır eriı

  النطق

  /ə ˈfôrm əv ə ˈlaɴɢgwəʤ ˈspōkən ən ə pərˈtəkyələr ˈerēə/ /ə ˈfɔːrm əv ə ˈlæŋɡwəʤ ˈspoʊkən ɪn ə pɜrˈtɪkjəlɜr ˈɛriːə/

  كلمة اليوم

  sexagesimal
المفضلات