a foe, public or private

listen to the pronunciation of a foe, public or private
الإنجليزية - التركية

تعريف a foe, public or private في الإنجليزية التركية القاموس.

enemy
{i} hasım
enemy
{i} düşman

Güvenlik en büyük düşmandır. - Security is the greatest enemy.

Macbeth, düşmanına saldırmak için bir ordu yetiştirdi. - Macbeth raised an army to attack his enemy.

enemy
yağı
enemy
(Askeri) Kara Kuvvetlerine karşı muharebeye giren birey yahut grup
enemy
düşmana ait
enemy
{i} düşman kuvvetleri
الإنجليزية - الإنجليزية
{n} enemy
a foe, public or private
المفضلات