a flying back, consequence, conclusion

listen to the pronunciation of a flying back, consequence, conclusion
الإنجليزية - التركية

تعريف a flying back, consequence, conclusion في الإنجليزية التركية القاموس.

result
sonuçlandırmak
result
ile sonuçlanmak
result
ürün
result
(in ile) ile sonuçlanmak
result
(from ile) -den sonuçlanmak
result
meydana gelmek
result
doğmak
result
{f} sonuç ver

Teşebbüsüm sonuç vermedi. - My attempt gave no result.

Çabalarım hiç sonuç vermedi. - My efforts produced no results.

result
çıkmak
result
sonuç

Çoğu hastalık yoksulluktan sonuçlanır. - Many diseases result from poverty.

Eğer herhangi bir sayıyı sıfıra bölerseniz, sonuç tanımsızdır. - If you divide any number by zero, the result is undefined.

result
netice,sonuç
result
{f} from -den kaynaklanmak, -den meydana gelmek, -den çıkmak, -den doğmak
result
{i} akıbet
result
{f} meydana gelmek, olmak
result
{f} sonucu olmak
result
{f} in -e yol açmak, -e sebep olmak
result
sık sık in çıkmak meydana gelmek
الإنجليزية - الإنجليزية
{n} result
a flying back, consequence, conclusion
المفضلات