a firm stance or policy on which one will not compromise

listen to the pronunciation of a firm stance or policy on which one will not compromise
الإنجليزية - التركية

تعريف a firm stance or policy on which one will not compromise في الإنجليزية التركية القاموس.

hard line
çok az
hard line
şanssızlık
hard line
ödünsüz davranış
hard line
katı tutum
hard line
ödünsüz
hard line
sert
hard line
tâlihsizlik
hard line
katı
الإنجليزية - الإنجليزية
hard line
a firm stance or policy on which one will not compromise

  الواصلة

  a firm stance or pol·i·cy on which one will not com·pro·mise

  التركية النطق

  ı fırm stäns ır pälısi ôn hwîç hwʌn wıl nät kämprımayz

  النطق

  /ə ˈfərm ˈstans ər ˈpäləsē ˈôn ˈhwəʧ ˈhwən wəl ˈnät ˈkämprəˌmīz/ /ə ˈfɜrm ˈstæns ɜr ˈpɑːləsiː ˈɔːn ˈhwɪʧ ˈhwʌn wəl ˈnɑːt ˈkɑːmprəˌmaɪz/

  كلمة اليوم

  ghost word
المفضلات