a festive merry feeling a gay feeling

listen to the pronunciation of a festive merry feeling a gay feeling
الإنجليزية - التركية

تعريف a festive merry feeling a gay feeling في الإنجليزية التركية القاموس.

gaiety
şenlik
gaiety
eğlenti
gaiety
neşelik
gaiety
{i} sevinç
gaiety
{i} neşelilik, şenlik, neşe
gaiety
kı yafette zarafet veya sus
gaiety
gosteriş
gaiety
{i} eğlence
gaiety
şenlik/neşe
gaiety
{i} göz alıcılık
gaiety
{i} gösteriş
gaiety
gayety i şenlik
gaiety
{i} neşe
الإنجليزية - الإنجليزية
gaiety
a festive merry feeling a gay feeling

  الواصلة

  a fes·tive mer·ry feel·ing a Gay feel·ing

  التركية النطق

  ı festîv meri filîng ı gey filîng

  النطق

  /ə ˈfestəv ˈmerē ˈfēləɴɢ ə ˈgā ˈfēləɴɢ/ /ə ˈfɛstɪv ˈmɛriː ˈfiːlɪŋ ə ˈɡeɪ ˈfiːlɪŋ/

  كلمة اليوم

  gamboge
المفضلات