a famous person whose life is the subject of public interest

listen to the pronunciation of a famous person whose life is the subject of public interest
الإنجليزية - التركية

تعريف a famous person whose life is the subject of public interest في الإنجليزية التركية القاموس.

public figure
alenen tanınmış kişi
public figure
halk figürü
الإنجليزية - الإنجليزية
public figure
a famous person whose life is the subject of public interest

  الواصلة

  a fa·mous per·son whose life I·s the sub·ject of pub·lic in·ter·est

  التركية النطق

  ı feymıs pırsın huz layf îz dhi sıbcekt ıv pʌblîk întrıst

  النطق

  /ə ˈfāməs ˈpərsən ˈho͞oz ˈlīf əz ᴛʜē səbˈʤekt əv ˈpəblək ˈəntrəst/ /ə ˈfeɪməs ˈpɜrsən ˈhuːz ˈlaɪf ɪz ðiː səbˈʤɛkt əv ˈpʌblɪk ˈɪntrəst/

  كلمة اليوم

  soubrette
المفضلات