a dugout is a small boat that is made by removing the inside of a log

listen to the pronunciation of a dugout is a small boat that is made by removing the inside of a log
الإنجليزية - التركية

تعريف a dugout is a small boat that is made by removing the inside of a log في الإنجليزية التركية القاموس.

dugout
sığınak
dugout
yeraltı sığınağı
dugout
kütükten oyularak yapılmış kayık
dugout
(Askeri) Oyularak yapılan sığınak, yeraltı sığınağı
dugout
(Askeri) YERALTI SIĞINAĞI: Kıta, mühimmat ve malzemeyi ateşten korumak maksadıyla inşa edilen yeraltı sığınağı. Buna "dugout shelter" da denir
dugout
içi oyuk
dugout
sığınak/kayık
dugout
{i} ağaç kütüğünden kayık
dugout
beysbol üzerinde oyuncuların oturduğu ustu kapalı sıra veya yer
dugout
içi oyulmuş kütükten yapılan kayık
الإنجليزية - الإنجليزية
dugout
a dugout is a small boat that is made by removing the inside of a log

  الواصلة

  a dug·out I·s a small boat that I·s made by re·mo·ving the in·side of a log

  التركية النطق

  ı dʌgaut îz ı smôl bōt dhıt îz meyd bay rimuvîng dhi însayd ıv ı lôg

  النطق

  /ə ˈdəgˌout əz ə ˈsmôl ˈbōt ᴛʜət əz ˈmād ˈbī rēˈmo͞ovəɴɢ ᴛʜē ənˈsīd əv ə ˈlôg/ /ə ˈdʌɡˌaʊt ɪz ə ˈsmɔːl ˈboʊt ðət ɪz ˈmeɪd ˈbaɪ riːˈmuːvɪŋ ðiː ɪnˈsaɪd əv ə ˈlɔːɡ/

  كلمة اليوم

  bilk
المفضلات