a drawing made with charcoal

listen to the pronunciation of a drawing made with charcoal
الإنجليزية - التركية

تعريف a drawing made with charcoal في الإنجليزية التركية القاموس.

charcoal
{i} kömür

Tom mangal kömürü satan bir şirket için çalışıyor. - Tom works for a company that sells charcoal.

Tom kömür ve karbon arasındaki farkı bilmiyor. - Tom does not know the difference between charcoal and carbon.

charcoal
{i} karakalem

Karakalem çizimi yağlıboyadan daha kolay, ama ikisi de düşündüğümden daha zor. - Charcoal drawing is easier than oil painting, but both are harder than I thought.

charcoal
kara kalem
charcoal
odun kömürü
charcoal
(Kimya,Gıda) ağaç kömürü
charcoal
(Arkeoloji) kömürkalem
charcoal
mangal kömürü

Kömür, mangal kömürü, kok kömürü ve petrol koku yakıt olarak kullanılmaktadır. - Coal, charcoal, coal coke and petroleum coke are used as fuels.

Tom mangal kömürü satan bir şirket için çalışıyor. - Tom works for a company that sells charcoal.

charcoal
(Tıp) Odun kömürü, organik kömür
charcoal
{i} karakalem resim
charcoal
mangal kömür

Tom mangal kömürü satan bir şirket için çalışıyor. - Tom works for a company that sells charcoal.

Kömür, mangal kömürü, kok kömürü ve petrol koku yakıt olarak kullanılmaktadır. - Coal, charcoal, coal coke and petroleum coke are used as fuels.

charcoal
kara kalem resim
الإنجليزية - الإنجليزية
charcoal
a drawing made with charcoal

  الواصلة

  a draw·ing made with char·coal

  التركية النطق

  ı drôîng meyd wîdh çärkōl

  النطق

  /ə ˈdrôəɴɢ ˈmād wəᴛʜ ˈʧärˌkōl/ /ə ˈdrɔːɪŋ ˈmeɪd wɪð ˈʧɑːrˌkoʊl/

  كلمة اليوم

  arborescent
المفضلات