a distinctive characteristic or attribute

listen to the pronunciation of a distinctive characteristic or attribute
الإنجليزية - التركية
الإنجليزية - الإنجليزية
hallmark
trademark
earmark
a distinctive characteristic or attribute

  الواصلة

  a dis·tinc·tive char·ac·ter·is·tic or at·tri·bute

  التركية النطق

  ı dîstîngktîv kerıktırîstîk ır ıtrîbyut

  النطق

  /ə dəˈstəɴɢktəv ˌkerəktərˈəstək ər əˈtrəˌbyo͞ot/ /ə dɪˈstɪŋktɪv ˌkɛrəktɜrˈɪstɪk ɜr əˈtrɪˌbjuːt/

  كلمة اليوم

  theriac
المفضلات