a display or fit of bad temper

listen to the pronunciation of a display or fit of bad temper
الإنجليزية - التركية

تعريف a display or fit of bad temper في الإنجليزية التركية القاموس.

tantrum
{i} öfke nöbeti

Öfke nöbetinin nedenini açıklayamam. - I can't explain the reason for your tantrum.

tantrum
{i} (hiddetten) bağırıp çağırıp tepinme
tantrum
(Tıp) sinir krizi

Onun ne zaman sinir krizi geçireceğini hiçbir zaman önceden kestiremezsin. - You never know when he's going to throw another tantrum.

tantrum
hiddetten ter ter tepinmek
tantrum
{i} sinir

Onun ne zaman sinir krizi geçireceğini hiçbir zaman önceden kestiremezsin. - You never know when he's going to throw another tantrum.

tantrum
(Tıp) Aşırı öfke ile belirgin nöbet, öfke nöbeti
tantrum
öfke nöbet

Öfke nöbetinin nedenini açıklayamam. - I can't explain the reason for your tantrum.

tantrum
{i} aksilik
الإنجليزية - الإنجليزية
tantrum
a display or fit of bad temper

    الواصلة

    a dis·play or fit of bad tem·per

    التركية النطق

    ı dîspley ır fît ıv bäd tempır

    النطق

    /ə dəˈsplā ər ˈfət əv ˈbad ˈtempər/ /ə dɪˈspleɪ ɜr ˈfɪt əv ˈbæd ˈtɛmpɜr/

    كلمة اليوم

    theriac
المفضلات