a display of disdain; a slight

listen to the pronunciation of a display of disdain; a slight
الإنجليزية - التركية

تعريف a display of disdain; a slight في الإنجليزية التركية القاموس.

scorn
{f} hor görmek
scorn
{f} küçümsemek
scorn
tepeden bakma
scorn
tepeden bakmak
scorn
reddetmek
scorn
{f} küçümse

Sesinde küçümseyen bir ifade vardı. - There was a scornful note in his voice.

Herkes Dan'ın küçümseyen tavrından bıktı. - Everybody is fed up with Dan's scornful attitude.

scorn
{i} küçümseme

Küçümseme aptalların yemeğidir. - Scorn is the food of fools.

Gerçek sanatçılar hiçbir şeyi küçümsemez; onlar kendilerini yargılamak yerine anlamak için zorlarlar. - True artists scorn nothing; they force themselves to understand instead of judging.

scorn
istihfaf
scorn
hakir şey
scorn
(isim) küçümseme, hor görme, küçümsenen şey
scorn
tahkir etmek
scorn
{i} hor görme
scorn
hor gör
scorn
{f} aşağılamak
scorn
{i} tepeden bakma, hor görme, küçük görme
scorn
tahkir
الإنجليزية - الإنجليزية
scorn
a display of disdain; a slight
المفضلات