a disease seated in the nerves

listen to the pronunciation of a disease seated in the nerves
الإنجليزية - التركية

تعريف a disease seated in the nerves في الإنجليزية التركية القاموس.

neurotic
{i} evhamlı
neurotic
(Tıp) sinirlere tesir eden ilaç
neurotic
nevrozla ilgili
neurotic
(Tıp) sinir hastalığı olan kimse
neurotic
dili evhamlı
neurotic
nörotik
neurotic
{i} sinir hastası
neurotic
{i} sinirsel
neurotic
(Tıp) Sinire ait
neurotic
{i} nevrozlu
neurotic
{i} nevrotik kimse, sinir hastası
neurotic
nevrozlu kimse
neurotic
fazla duygulu kimse
neurotic
nevrotik

Nevrotik olduğumu düşünmüyorum. - I don't think I'm neurotic.

neurotic
sinir hastalığı olan
الإنجليزية - الإنجليزية
neurotic
a disease seated in the nerves

  الواصلة

  a dis·ease seated in the nerves

  التركية النطق

  ı dîziz sitıd în dhi nırvz

  النطق

  /ə dəˈzēz ˈsētəd ən ᴛʜē ˈnərvz/ /ə dɪˈziːz ˈsiːtəd ɪn ðiː ˈnɜrvz/

  كلمة اليوم

  incredulous
المفضلات